سقف های شیشه ای کابلی

 

سقف های شیشه ای کابلی یا خرپا

سقف های شیشه ای کابلی معمولا با سازه های لوله ای یا قوطی فلزی استیل یا آهنی جهت ورودی ساختمانهای تجاری اداری استفاده میشود که هیچگونه سازه نگهدارنده عمودی جلوی سقف نمی باشد و بوسیله نگهدارنده اسپایدر شیشه های را نگه داشته و از کابل کمکی برای نگهداری جلوی سازه استافده می شود که از طراحی های مختلف برای نمای خاص استفاده می گردد.