اتصالات اسپایدر/اسپایدری کابلی

PdfGrabber

با پیشرفت نما های شیشه ای و تمایل معماران به خلق پوسته هایجدید، کار آمد و زیباتر، پوسته های اسپایدری با به عرصه گذاشتند. از ویژگیهای نمای شیشه ای اسپایدر میتوان از : سبکی شفافیت سادگی جزییات اجرا سطوح پیچیده تنوع دیتایل تحمل بهتر زلزله نام برد.
سیستم انتقال بار
سازه نگهدارنده نمای شیشه ای اسپایدر میتواند کابل، خرپا و یا سیتمهای متنوع دیگر باشد. تصمیم گیری در اینخصوص بر عهده آرشیتکت و مهندس طراح سازه میباشد. هرکدام از این دیتایل ها مزایا و معایبی دارند که به بررسی آن می پردازیم.

نمای شیشه ای اسپایدر با سازه خرپافلزی
در این روش خرپا فلزی جهت تحمل بار مرده و بار دینامیکی طراحی شده و اسپایدرها با جوش و یا پیچ بر روی این سازه نشسته و بار را منتقل می کنند. محاسبه خرپای اینچنینی بسیار ساده بوده و تولید این گونه خرپا نیز به سرعت انجام می پذیرد. می توان آن رارنگ پادرکوتینگ نمود و محاسبان ایرانی شناخت خوبی از عملکرد آن دارند.
نمای شیشه ای اسپایدر کابلی
در این روش سازه ای از کابل بصورت کراس و تور و یا خرپا وظیفه تحمل بار وانتقال آن به تکیه گاه ها را بر عهده می گیرد. ویزگی خاص این گونه نما زیبایی منحصر به فرد آن می باشد.
محاسبه این مدل سازه ها پیچیده بوده ولی شرکت های معتبر ایرانی و خارجی قادر به انجام محاسبات مربوط میباشند.

 

نمای شیشه ای اسپایدراسپیس فریم
در این روش اسپایدر باکمک یک واسط بر روی گوی اسپیس می نشیند. از جمله کاربردهای آن اجرای دقیق سطوح کروی، گنبدی شکل، عرق چین و چند قوسی است. خطا زیر کار در اینروش کاهش چشمگیری دارد.

نمای شیشه ای اسپایدر کلمپ/ ایکس

پنجه اسپایدر را می توان به شکل های مختلف طبقه بندی نمود ولی متداول ترین آن سیستم های کلمپ و ایکس میباشد. قطعات کلمپ بصورت یک گل میخ و یا یک قطعه صلیب شکل
بوده که شیشه را در خود جای میدهند و قطعات ایکس قطعاتی هستند که بصورت حرف ایکس و یا اچ انگلیسی بوده و توسط پیچ هایی که در شیشه جاسازی میشوند به اسپایدر متصل
میگردند.

 

آیا نمای شیشه ای اسپایدر میتواند شیشه دوجداره بپذیرد؟ بلی با کمک نوعی اورینگ که در حفاظ گازدار شیشه قرار می گیرد می توان تا شیشه های ۴ جداره گازدار و لمینیت نیز تولید نمود.

PdfGrabber

بزرگترینابعاد شیشه چقدر میتواند باشد؟ همکنون در ایران بزرگترین شیشه سیکوریت لامینه قابل تولید ۴٫۲ طول و ۲٫۴ عرض دارد که هر پلاک آن حدود ۷۰۰ کیلو وزن دارد

PdfGrabber